Davetli Bildiri - Invited Paper
Yazar Dizini / Author Index
Yapay Sinir Ağlarının Robotikteki Uygulamaları
D. T. Pham, S. Sağıroğlu, University of Wales, İngiltere.

Abstract

In robotics, there are a number of problems for which it is difficult to obtain analytical solutions using conventional techniques. This paper examines the use of Artificial Neural Networks to solve such problems. The paper presents an overview of ANNs and discusses how they have been applied to the solution of problems in robot kinematics, dynamics and control.

Özet

Robotikte, bazı problemler vardır ki bu problemlerin analitik çözümlerinin konvensiyonel tekniklerin kullanılmasıyla bulunması mümkün olamamaktadır. Bu çalışmada Yapay Sinir Ağlarının (YSA) böyle problemleri çözmede kullanımı gözden geçirilmiştir. Bu makalede, YSA'lar kısaca gözden geçirilmiş ve YSA'nın robot kinematik, dinamik ve kontrol problemlerinin çözümünde nasıl uygulandığı konusunda uygulamalar sunulmuştur.

Tam Metin

Bildirinin tamamını görüntülemek için aşağıdaki dosyayı indiriniz.
347-357-Yapay Sinir Ağlarının Robotikteki Uygulamaları.pdf
21MB
PDF
347-357-Yapay Sinir Ağlarının Robotikteki Uygulamaları
Copy link