Davetli Bildiri - Invited Paper
Yazar Dizini / Author Index
A Survey of Neural Network Applications for Scheduling Problems
B. Gürgün, İ. Sabuncuoğlu, Bilkent Üniversitesi, Türkiye.

Abstract

Artificial Neural networks (ANNs) at temp t to emulate the massively parallel anrl distributed processing of the human brain. They are being exaıniued fora variety of problems that have been very different to solve .The objective of this paper is review the current applications of ANN to scheduling problems and to identify possible research areas. The paper also adresses to Travelling Salesrrıan Problem (TSP) due to some inherent similarities betweeıı sclıeduling probleme and TSP.

Özet

Yapay Sinir ağları (YSA), insan beyninin büyük ölçüde paralel ve dağıtılmış işlemlerini taklit etmeye çalışır. Çözülmesi çok farklı olan çeşitli problemler için deneniyorlar. Bu çalışmanın amacı, YSA'nın mevcut problemlerini zamanlama problemlerine uygulamak ve olası araştırma alanlarını tespit etmektir. Raporda ayrıca, problemler ve TSP ile ilgili bazı benzerlikler nedeniyle Gezici Satış Problemine (TSP) de değinilmektedir.

Tam Metin

Bildirinin tamamını görüntülemek için aşağıdaki dosyayı indiriniz.
65-72.pdf
11MB
PDF
65-72 A Survey of Neural Network Applications for Scheduling Problems
Copy link