Davetli Bildiri - Invited Paper
Yazar Dizini / Author Index
Functional Categorization of Knowledge
Ş. Kocabaş, TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi, Türkiye.

Abstract

The continuous increase of human knowledge rendered the classification of knowledge an important task, from very early ages, for philosophers like Aristotie down tolhe modem age, to Wittgenstein. These classifications were necessitated by the difficulties in understanding, memorization and transmission of knowledge. An analogous task now is faced in knowledge based artificial intelligence systems as the needs arise to build larger and more versatile systems. In this paper we introduce a method for organising knowledge into several linguistic categories. We describe how this categorization introduces clarity in representing different types of knowledge, how it facilitates the analysis of complex propositions into their simple constituents, and how these in turn can be assembled into complex constructs such as frames and schemata.

Özet

İnsan bilgisinin sürekli artması, bilginin sınıflandırılmasını, çağın erken dönemlerinden, Aristotie gibi modem çağdaki filozoflar için Wittgenstein'a kadar önemli bir görev haline getirmiştir. Bu sınıflandırmalar, bilginin anlaşılması, ezberlenmesi ve aktarılmasındaki güçlükler tarafından zorunlu kılınmıştır. Artık benzer bir görev, daha büyük ve çok yönlü sistemler inşa etmek için ihtiyaçlar ortaya çıktıkça bilgi tabanlı yapay zeka sistemlerinde karşılaşılmaktadır. Bu yazıda, bilgiyi birkaç dil kategorisinde düzenlemek için bir yöntem sunuyoruz. Bu kategorizasyonun, farklı bilgi türlerini temsil etmede nasıl netlik sağladığını, karmaşık önermelerin basit bileşenlerine nasıl analiz edilmesini kolaylaştırdığını ve bunların çerçeveler ve şemalar gibi karmaşık yapılara nasıl birleştirilebileceğini açıklıyoruz.

Tam Metin

Bildirinin tamamını görüntülemek için aşağıdaki dosyayı indiriniz.
121-132.zip
24MB
Binary
121-132 Functional Categorization of Knowledge
Copy link