Davetli Bildiri - Invited Paper
Yazar Dizini / Author Index
İÇİNDEKİLER

Davetli Bildiri / Invited Paper

Akıl Yürütme / Reasoning

Yapay Sinir Ağları Uygulamaları / Applications of Artificial Neural Networks

Doğal Diller - Bilgi Gösterimi / Natural Languages - Knowledge Representation

Konuşma Tanıma/ Speech Recognition

Yapay Sinir Ağları Yapıları/ Artificial Neural Network Architectures

Tasarımda Yapay Zeka / Artificial Intelligence in Design

Örüntü Tanıma / Pattern Recognition

Görme ve Görüntü İşleme / Vision and Image Processing

Yapay Sinir Ağları Uygulamaları / Application of Artificial Neural Networks