Davetli Bildiri - Invited Paper
Yazar Dizini / Author Index
A Distributed Expert System Architecture
F. Polat, H. A. Güvenir, Bilkent Üniversitesi, Türkiye.

Abstract

As a subfield of Distributed Problem Solving, cooperating experts approach allows several specialized problem solvers to work together for solving complex tasks such as design, medical diagnosis, business management, and so on. Due to differences in goals, knowledge and viewpoints of agents, conflicts might arise at any phase of problem solving. Managing diverse expertise requires good models of conflict resolution. In this paper, a model for cooperating experts which openly supports multi-agent conflict detection and resolution is proposed. The model is based on the insights that each agent has its own conflict knowledge which is separated from its domain-level knowledge. The proposed model is compared with the existing approaches.

Özet

Dağıtılmış Sorun Çözme'nin bir alt alanı olarak, işbirlikçi uzmanlar yaklaşımı tasarım, tıbbi tanı, işletme yönetimi ve benzeri gibi karmaşık görevleri çözmek için birkaç özel sorun çözücünün birlikte çalışmasına izin verir. Ajanların hedefleri, bilgileri ve bakış açılarındaki farklılıklar nedeniyle, problem çözmenin herhangi bir aşamasında çatışmalar ortaya çıkabilir. Farklı uzmanlıkların yönetilmesi iyi çatışma çözme modelleri gerektirir. Bu yazıda, çoklu ajan çatışma tespitini ve çözümünü açıkça destekleyen uzmanlar için bir işbirliği modeli önerilmiştir. Model, her bir aracının kendi alan bilgisi bilgisinden ayrı kendi çatışma bilgisine sahip olduğu anlayışına dayanmaktadır. Önerilen model mevcut yaklaşımlarla karşılaştırılmıştır.

Tam Metin

Bildirinin tamamını görüntülemek için aşağıdaki dosyayı indiriniz.
227-234.pdf
15MB
PDF
227-234 A Distributed Expert System Architecture
Copy link