Davetli Bildiri - Invited Paper
Yazar Dizini / Author Index
Executing Prolog Programs with Dataflow Approach
O. Başbuğoğlu, I. Aybay, ODTÜ, Türkiye.

Abstract

A Dataflow Graph Execution Model, PDGEM is developed for parallel execution of Prolog programs. Prolog programs are compiled into dataflow graphs and these graphs are executed using the dataflow concept. This model implements OR-parallelism, restricted AND-parallelism and stream parallelism. The target architecture is a special coarse grain dataflow architecııue which will implement the eleven primitive operations of the model in hardware. The simulation results reveal that the model can exploit parallelism efficiently when the number of processing units are increased depending on the application.

Özet

Prolog programlarının paralel yürütülmesi için bir Veri Akışı Grafik Yürütme Modeli olan PDGEM geliştirilmiştir. Prolog programları dataflow grafiklerine derlenir ve bu grafikler dataflow konsepti kullanılarak yürütülür. Bu model, OR-paralellik, kısıtlı AND-paralellik ve akış paralelliğini uygular. Hedef mimari, modelin onbir ilkel işlemini donanımda uygulayacak özel bir kaba taneli veri akışı mimarisidir. Simülasyon sonuçları, uygulamaya bağlı olarak işlem birimi sayısı arttığında modelin paralellikten verimli bir şekilde yararlanabileceğini ortaya koymaktadır.

Tam Metin

Bildirinin tamamını görüntülemek için aşağıdaki dosyayı indiriniz.
313-320.pdf
14MB
PDF
313-320 Executing Prolog Programs with Dataflow Approach
Copy link