Davetli Bildiri - Invited Paper
Yazar Dizini / Author Index
An Extension of the Corresponding Value Technique in Qualitative Modeling and Simulation
A. C. Cem Say, S. Kuru, Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye.

Abstract

Qualitative simulation programs use tuples of corresponding values of system parameters in order to represent additional information about the relationships among the parameters of the system under consideration. Presently available qualitative simulators [2,5] require that the values appearing in these tuples be points, We show that, by allowing intervals in corresponding value tuples, even more information about the relationships of the system can be represented. This technique eliminates a class of spurious predictions of the QSIM algorithm, which other reported methods cannot detect.

Özet

Niteliksel simülasyon programları, incelenen sistemin parametreleri arasındaki ilişkiler hakkında ek bilgi sunmak için sistem parametrelerinin karşılık gelen değerlerini içeren tupler kullanır. Halen mevcut olan nitel simülatörler [2,5], bu kayıtlarda görünen değerlerin puan olmasını gerektirir. Karşılık gelen değer kayıtlarında aralıklara izin vererek, daha da fazla, sistemin ilişkileri hakkındaki bilgilerin temsil edilebileceğini gösteriyoruz. Bu teknik, rapor edilen diğer yöntemlerin tespit edemediği, QSIM algoritmasının sahte bir tahminini ortadan kaldırır.

Tam Metin

Bildirinin tamamını görüntülemek için aşağıdaki dosyayı indiriniz.
33-38.pdf
10MB
PDF
33-38 An Extension of the Corresponding Value Technique in Qualitative Modeling and Simulation
Copy link