Davetli Bildiri - Invited Paper
Yazar Dizini / Author Index
Isolated Speech Recognition System
M. Aktekin, Teletaş ; A. Daloğlu, Yıldız Üniversitesi, Türkiye.

Abstract

In this work, an isolated speech recognition system designed for a digital exchange is introduced. The hardware structure of the system is given and the functions of the each module are explained. Software steps and the algorithrns are given, the training phase of the system and to build up the library in the system memory are discussed.

Özet

Bu çalışmada, dijital değişim için tasarlanan yalıtılmış bir konuşma tanıma sistemi tanıtıldı. Sistemin donanım yapısı verilmiş ve her bir modülün işlevleri açıklanmıştır. Yazılım adımları ve algoritmalar verilmiş, sistemin eğitim aşaması ve kütüphanenin sistem hafızasında oluşturulması tartışılmıştır.

Tam Metin

Bildirinin tamamını görüntülemek için aşağıdaki dosyayı indiriniz.
153-160.pdf
11MB
PDF
153-160 Isolated Speech Recognition System
Copy link