Davetli Bildiri - Invited Paper
Yazar Dizini / Author Index
Tekdüze Olmayan Usavurum Yöntemleri ve Yapay Zeka
M. M. Dağlı, TÜBİTAK ve ODTÜ, Türkiye.

Abstract

This paper tries to be an essay-type research attempt on the conceptual basis of nonmonotonic reasoning (similar to the one submitted [in English] at DECSYM'92 [1]). I have tried (in a manner) to determine the scope and limits of nonmonotonic reasoning (for AI purposes ). My ambition this time is, to relate the topics in some way to ethics, in addition to metaphysics.

Özet

Bu makale, monoton olmayan akıl yürütmenin kavramsal temeline dayanan bir makale türü araştırma çalışması olmaya çalışmaktadır (DECSYM'92 [1] de [İngilizce] olarak gönderilene benzer). Monotonik olmayan akıl yürütmenin kapsamını ve sınırlarını belirlemeye çalıştım (Yapay Zeka amaçları için). Bu çalışmadaki motivasyonum, metafiziğe ek olarak konuları bir şekilde etik ile ilişkilendirmektir.

Tam Metin

Bildirinin tamamını görüntülemek için aşağıdaki dosyayı indiriniz.
47-55.pdf
16MB
PDF
47-55 Tekdüze Olmayan Usavurum Yöntemleri ve Yapay Zeka
Copy link