Davetli Bildiri - Invited Paper
Yazar Dizini / Author Index
An Approach to Machine Translation
M. K. Özgüven, J. Tsujii, UMIST, İngiltere.

Abstract

In the last five ctecades, research on Machine Translation of human languages, has produced many translation systems operating on a wide range of languages, text types and subject domains. Despite moderate success, there have been, only a few systems to answer the industrial demand. In this paper we discuss criteria that determine the feasibility of Machine Translation, and propose optimum points at which Machine Translation can be better implemented. Structure of a prototype system for Turkish language is also included in discussions, which is based on the results of Turkish-English Newsreport Translation project.

Özet

Doğal yazı dilinin Bilgisayar Çevirisi üzerinde araştırmalar, yaklaşık elli yıldır, dil, metin türü, konu gibi farklılık gösteren ortamlarda çalışan çeviri düzenlerini ortaya koymuştur. Görecel başarılara karşın bunların çok azı gerçek iş ortamlarının gereksinimlerini yanıtlayabilmektedir. Bu bildiride Bilgisayar Çevirisi’nin uygunluğunu belirleyen etmenler üzerinde duracağız, Bilgisayar Çevirisi’ni daha, verimli kullanabileceğimiz özel durumlardan bahsedeceğiz. Haber raporlarının çevirisi üzerine yapılan araştırmamızda kullandığımız İngilizce - Türkçe ilk örnek düzenin yapısına da değindik.

Tam Metin

Bildirinin tamamını görüntülemek için aşağıdaki dosyayı indiriniz.
113-120.pdf
13MB
PDF
113-120 An Approach to Machine Translation
Copy link