Davetli Bildiri - Invited Paper
Yazar Dizini / Author Index
Classification and Computation on Non-uniform Finite Cellular Automata Networks
H. Kılıç, Bilkent Üniversitesi ; M. Güler, ODTÜ, Türkiye.

Abstract

In this paper, a model called Non-uniform Finite Cellular Automata (CA) Network is introduced, and its classification and computation power studied. The suggested model is similar to the original Cellular Automata Network model, with its local neighborhood property, but neighborhood deflnitions of cells are not the same (non-uniform) for each cell and determined by an algorithm. The model is similar to the Neural Network (model with its different Iocal cell (neuron) transition function definitions and with its training (or feature extraction) mode. Depending on the nature of input-output templates, computation can be done on the system. Necessary and sufficient conditions for doing computation on this model are based on the work of Tchuente, and will be elaborated upon in this paper.

Özet

Bu yazıda, Düzgün Olmayan Sonlu Hücresel Otomata (CA) Ağı adlı bir model tanıtılmış ve sınıflandırma ve hesaplama gücü incelenmiştir. Önerilen model, yerel komşuluk özelliği ile orijinal Hücresel Otomat Ağı modeline benzer, ancak hücrelerin mahalle tanımları her hücre için aynı değildir (tek tip) ve bir algoritma tarafından belirlenir. Model, Sinir Ağına benzer (farklı Yerel hücre (nöron) geçiş fonksiyonu tanımları ve eğitim (veya özellik çıkarma) modu ile model) Giriş-çıkış şablonlarının doğasına bağlı olarak, hesaplama sistem üzerinden yapılabilir. Bu modelde hesaplama yapmak için gerekli ve yeterli koşullar Tchuente'nin çalışmasına dayanmaktadır ve bu yazıda ele alınacaktır.

Tam Metin

Bildirinin tamamını görüntülemek için aşağıdaki dosyayı indiriniz.
189-195.pdf
15MB
PDF
189-195 Classification and Computation on Non-uniform Finite Cellular Automata Networks
Copy link