Davetli Bildiri - Invited Paper
Yazar Dizini / Author Index
Fuzzy Lojik Kontrolerlerin Dizaynı için Yeni bir Metod
D. T. Pham, Derviş Karaboğa, University of Wales, İngiltere.

Abstract

This paper introduces a new method for designing Fuzzy Logic Controllers (FLC). In order to find the optimal relation matrix which represents the rule-base of an FLC, the Genetic Algorithm, a directed random search procedure, is used. The paper presents simulation results obtained foran FLC designed by this technique to control a time-delayed second-order system.

Özet

Bu makale, Fuzzy Lojik Kontrolerlerin (FLK) dizaynı için yeni bir metod tanıtmaktadır. Fuzzy lojik kontrolerin kural tabanını temsil eden bağlantı matrisini optimal olarak elde etmek için, yönlendirilmiş rastgele bir araştırma işlemi olan Genetik Algoritma kullanılmaktadır. Makale, zaman gecikmeli (time-delayed) ikinci dereceden bir sistemi kontrol etmek için bu teknikle dizayn edilmiş FLK kullanarak elde edilen simülasyon sonuçlarını vermektedir.

Tam Metin

Bildirinin tamamını görüntülemek için aşağıdaki dosyayı indiriniz.
209-216.pdf
10MB
PDF
209-2016 Fuzzy Lojik Kontrolerlerin Dizaynı için Yeni bir Metod
Copy link