Davetli Bildiri - Invited Paper
Yazar Dizini / Author Index
Sinir Ağlarının Optik Cihazlarla Tasarımı
B. S. Yılbaş, Erciyes Üniversitesi, Türkiye ; N. Karaboğa, University of Wales, İngiltere.

Abstract

Neurocomputer is a neural network architecture which can be implemented using either analog devices or digital hardware. However, for constructing a massive neural network architecture the above implementations have their own drawbacks. In such case optical-based analog implementations could prove more efficient due to their inherent parallelism, faster speed and less cross-talk or noise interference among different elements. The aim of this paper is to summarize the advantages of optical-based neuro computer and to describe the functioning of its basic elements and mechanisms.

Özet

Nörokompütür, ya anolog cihazlarla yada dijital donanımla tasarlanabilen bir sinir ağı yapısıdır . Fakat, büyük sinir ağı yapılarının kurulmasında üsteki her iki tasarım tekniklerinin de dezavantajları vardır. Böyle durumlarda, optik cihazlarla yapılan tasarımlar optiğin tabiatından gelen bazı özelliklerden dolayı diğer tekniklerle yapılan tasarımlara nazaran daha iyi sonuçlar vermektedir. Bu makalenin amacı, optik nörokompütürlerin avantajlarını özetlemek, çalışma mekanizmasını ve temel elemanlarını tarif etmektir.

Tam Metin

Bildirinin tamamını görüntülemek için aşağıdaki dosyayı indiriniz.
181-187.pdf
11MB
PDF
181-187 Sinir Ağlarının Optik Cihazlarla Tasarımı
Copy link