Davetli Bildiri - Invited Paper
Yazar Dizini / Author Index
KNOWALL! An Experimental Inscriptor-Based Expert System
D. Davenport, M. Sen, A. N. Ertürk, Bilkent Üniversitesi, Türkiye.

Abstract

In this paper we present an experimental expert system shell, KNOWALL!, and demonstrate how it can provide a more "intelligent" solution to classification type problems than do conventional rule-based systems. The shell is based ona new form of representation, known as "inscriptors", specifically designed to store and reason with knowledge in the real-world. Inscriptor-based systems offer a methodology for knowledge acquisition and validation, ease of use and maintenance, and potentially more robust solutions!

Özet

Bu makalede deneysel bir uzman sistem kabuğu KNOWALL! 'ı tanıtıyoruz ve sınıflandırma tipi problemlere geleneksel kural tabanlı sistemlerden daha "akıllı" bir çözüm sağlayabildiğini gösteriyoruz. Kabuk, gerçek dünyada saklamak ve akıl yürütmek için özel olarak tasarlanmış "yazıt" olarak bilinen yeni bir temsil biçimine dayanmaktadır. Inscriptor tabanlı sistemler bilgi toplama ve onaylama, kullanım ve bakım kolaylığı ve potansiyel olarak daha sağlam çözümler için bir metodoloji sunuyor!

Tam Metin

Bildirinin tamamını görüntülemek için aşağıdaki dosyayı indiriniz.
235-242.pdf
13MB
PDF
235-242 KNOWALL! An Experimental Inscriptor-Based Expert System
Copy link