Davetli Bildiri - Invited Paper
Yazar Dizini / Author Index
TEŞEKKÜR
Böyle bir sempozyumun düzenlenmesi en başta bir grup çalışması gerektiren bir etkinliktir. Fikrin oluşmasından sempozyumun gerçekleşmesine kadar geçen sürede bir çok arkadaşımız bize yardımcı oldu. Sempozyum fikrinin ve kapsamının tartışma dönemlerinde Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden Dr. Ethem Alpaydın ile değerli görüş alış verişlerinde bulunduk. Bildiri çağrılarının hazırlanmasında, gelen bildirilerin kayıt edilmesi ve takibinde, bildirilerin son hallerinin bir araya getirilmesinde Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği ve Enformatik Bilimleri Bölümü asistanlarından Erkan Tın ve Erkan Uçar son derece özverili çalıştılar. Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı ve Bilgisayar Mühendisliği ve Enformatik Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Prof. Bülent Özgüç ise bildiriler kitabının kapak tasarımında büyük katkılarda bulundu. Sempozyumun gerçekleştirilmesine en büyük maddi katkıyı TÜBİTAK Mühendislik Araştırma Grubu yaptı. IEEE Türkiye Şubesi bildiri çağrılarının ve sempozyum programının Türkiye'deki üyelerine ulaştırılmasını sağladı. Bilkent Üniversitesi de çeşitli olanaklar sağlayarak bu sempozyumun gerçekleşmesine büyük katkıda bulundu.
Çok teşekkür ederiz.
Kemal Oflazer
Varol Akman
H. Altay Güvenir
Uğur Hahcı
Copy link