Davetli Bildiri - Invited Paper
Yazar Dizini / Author Index
Qualitative Reasoning Experiments with the MVL Theorem Proving System
M. Ü. Şencan, V. Akman, Bilkent Üniversitesi, Türkiye.

Abstract

An experimental program, QREM, is implemented using the inference mechanism of the MVL Theorem Prover System of Ginsberg. QREM uses Forbus' Qualitative Process Theory for its description of physical situations and constructs the interpretations of measurements, In this paper, we mainly concentrate on the representation of process descriptions and basic deductions, and give some idea about what MVL can provide for writing qualitative physics programs.

Özet

Deneysel bir program olan QREM, Ginsberg'in MVL Teorem Prover Sisteminin çıkarım mekanizması kullanılarak gerçekleştirildi. QREM, Forbus 'Niteliksel Proses Teorisini fiziksel durumların tanımlanması için kullanır ve ölçümlerin yorumlarını oluşturur. Bu makalede, temel olarak işlem tanımlarının ve temel indirimlerin gösterilmesine odaklanıyoruz ve MVL'nin nitel fiziği programlamak için neler sağlayabileceği hakkında bir fikir veriyoruz.

Tam Metin

Bildirinin tamamını görüntülemek için aşağıdaki dosyayı indiriniz.
39-46.pdf
14MB
PDF
39-46 Qualitative Reasoning Experiments with the MVL Theorem Proving System
Copy link