Davetli Bildiri - Invited Paper
Yazar Dizini / Author Index
A Study in Connectionist Modeling of Hard-Constraint Problems: Solving Tangram Puzzles
Kemal Oflazer, Bilkent Üniversitesi, Türkiye.

Abstract

We present a connectionist approach for solving Tangram puzzles. Tangram is an ancient Chinese puzzle where the object is to decompose a given figure into seven basic geometric figures. Our connectionist Approach models Tangram pieces and their possible placements and orientations as connectionist neuron units which receive excitatory connections from input units defining the puzzle and lateral inhibitory connections from competing or conflicting units. The network of these connectionist units operating as a Boltzrnann Machine, relaxes into a configuration in which units defining the solution receive no inhibitory input from other units.We present results from an implementation of our model using the Rochester Connectionist Simulator.

Özet

Tangram bulmacasını çözme konusunda bağlantıcı bir yaklaşım sunuyoruz. Tangram, nesnenin belirli bir figürü yedi temel geometrik şekle ayırmak olduğu eski bir Çin bilmecesidir. Bağlantılı Yaklaşımımız, Tangram parçalarını ve muhtemel yerleşimlerini ve yönelimlerini, rakip veya çatışmalı birimlerden yapboz ve yanal engelleyici bağlantıları tanımlayan girdi birimlerinden uyarıcı bağlantılar alan, bağlantıcı nöron birimleri olarak modellemektedir. Bir Boltzmann Makinesi olarak çalışan bu bağlantı birimlerinin ağı, çözümü tanımlayan birimlerin diğer birimlerden engelleyici girdi almadığı bir konfigürasyona gevşetilir. Rochester Connectionist Simulator'ı kullanarak modelimizin uygulanmasından sonuçlar sunuyoruz.

Tam Metin

Bildirinin tamamını görüntülemek için aşağıdaki dosyayı indiriniz.
73-86.pdf
20MB
PDF
73-86 A Study in Connectionist Modeling of Hard-Constraint Problems: Solving Tangram Puzzles
Copy link