Davetli Bildiri - Invited Paper
Yazar Dizini / Author Index
Towards a Formal Semantics of Turkish
E. Tın, V. Akman, Bilkent Üniversitesi, Türkiye.

Abstract

Jon Barwise and John Perry were instrumental in formalizing the commonsense noions that language is an integral part of our everyday experience and consist of situated activities such as talking, reading, writing, and listening. Primary functtion of these activities is to convey information. Depending on the time and place of its utterance, and its speaker, a staement can convey different information and hence can have different meanings. Various versions of the theory of meaning and reference set within Barwise and Perry’s situation semantics have been applied to a number of linguistic issues (mainly) in English. In this paper, a semantic account based on situation semantics is proposed to establish a framework for understanding sebtences in Turkish. The full version of this paper has been submitted to a journal for publication.

Özet

Jon Barwise ve John Perry, dilin günlük deneyimlerimizin ayrılmaz bir parçası olduğu ve konuşma, okuma, yazma ve dinleme gibi yer alan faaliyetlerden oluştuğu fikrini şekillendirmede yardımcı oldu. Bu faaliyetlerin temel işlevi bilgi iletmektir. İfadesinin zamanına ve yerine ve konuşmacısına bağlı olarak, bir ifade farklı bilgiler iletebilir ve dolayısıyla farklı anlamlara gelebilir. Barwise ve Perry’nin durum anlambiliminde belirlenmiş olan anlam ve referans teorisinin çeşitli versiyonları (çoğunlukla İngilizce) bir çok dilsel konuya uygulanmıştır. Bu yazıda, Türkçe'de cümleleri anlamak için bir çerçeve oluşturmak için durum anlamına dayalı bir anlamsal hesap önerilmiştir. Bu makalenin tam sürümü yayınlanmak üzere bir dergiye sunulmuştur.

Tam Metin

Bildirinin tamamını görüntülemek için aşağıdaki dosyayı indiriniz.
103-111.pdf
16MB
PDF
103-111 Towards a Formal Semantics of Turkish
Copy link