Davetli Bildiri - Invited Paper
Yazar Dizini / Author Index
Otomatik Odaklama
D. T. Pham, V. Aslantaş, University of Wales, İngiltere.

Abstract

Automatic Focussing is a technique of Active Vision which can be employed to compute the depth of objects in a three-dimensional (3D) scene.
There are two specific problems in automatically focussing a general-purpose servo-controlled video camera on manually selected targets:
1) Without having any information about depth, how to best determine the focus motor position providing the sharpest image of an object point.
2) When a sharp image has been captured, how to obtain the depth of the given object point be measured.
To solve the first problem, a "sharpnees" : criterion must be formulated and a search-technique to locate the mode of the criterion function is needed. The second problem is solved by applying the laws of geometrical optics when the sharp image and the values of the lens parameters have been obtained.
In this paper, solutions to these probleme are explained.

Özet

Aktif Görmenin bir tekniği olan Otomatik Odaklama, üç boyutlu (3B) bir çevredeki nesnelerin mesafesini hesaplamakta kullanılabilir.
Bir genel-maksatlı servo-kontrollü video kameranın elle seçilmiş hedefler üzerinde otomatik odaklamasında ortaya çıkan iki problem vardır:
1) Mesafe bilgisi olmaksızın, bir nesnenin noktasının net görüntüsünü sağlayacak odak-motor pozisyonu en iyi nasıl tespit edilir?
2) Net bir görüntü elde edildiğinde, nesne üzerindeki bir noktanın mesafesi nasıl ölçülebilir?
Birinci problemi çözmek için bir "netlik" kıstası formülüze edilmelidir ve kıstas fonksiyonunun modunun yerini tayin etmek için bir arama-tekniğine ihtiyaç vardır. Net görüntü ve mercek parametrelerinin değerleri elde edildiğinde optik geometri kanunları kullanılarak ikinci problem çözülür. Bu makalede, yukarıda bahsedilen problemlere çözümler açıklanacaktır.

Tam Metin

Bildirinin tamamını görüntülemek için aşağıdaki dosyayı indiriniz.
303-311.pdf
14MB
PDF
303-311 Otomatik Odaklama
Copy link