Davetli Bildiri - Invited Paper
Yazar Dizini / Author Index
Bilgi Tabanlı Yaratıcı Kavramsal Dizayn
D. T. Pham, U. F. Güner, University of Wales, İngiltere.

Abstract

In this paper, creativity in engineering design is analysed from static and dynamic points of view. The former focuses on the relationships among the components of a design solution, and the latter emphasises the sequence of events leading to the solution. Also the conceptual phase which can be considered as the most important part of the design process is introduced. Prototypes, which are a way of representing knowledge, are described and the operations that can be applied to the prototypes are presented. A knowledge based approach to creative design is explained.

Özet

Bu makalede, mühendislik dizaynında yaratıcılık, statik ve dinamik yönlerden incelenmiştir. İlki, dizayn çözümlerinin elemanları arasındaki ilişkiye odaklanırken ikincisi bizi çözüme ulaştıran olaylar dizisinden bahseder. Aynı zamanda, dizayn prosesinin en önemli bölümlerinden biri olarak değerlendirilebilecek olan kavramsal faz anlatılmıştır. Bir bilgi temsil yöntemi olan prototipler, açıklanmış ve prototiplere uygulayabileceğimiz operatörler sunulmuştur. Yaratıcı dizayna bilgi tabanlı bir yaklaşım anlatılmıştır.

Tam Metin

Bildirinin tamamını görüntülemek için aşağıdaki dosyayı indiriniz.
217-225.pdf
14MB
PDF
217-225 Bilgi Tabanlı Yaratıcı Kavramsal Dizayn
Copy link