Davetli Bildiri - Invited Paper
Yazar Dizini / Author Index
Yapay Sinir Ağları Konusunda Hukuki bir Yaklaşım
N. Turunç, B&L Danışmanlık; A. Koltuksuz, Ege Üniversitesi, Türkiye.

Giriş

Yapay Sinir Ağlarının ("Artificial Neural Networks") henüz insan düşüncesinde şekillendiği ve bir tasarı halinde bulunduğu bilinmektedir. Ancak, bu öylesine müthiş bir tasarıdır ki gerçekleşmesi halinde günlük hayattaki etkilerinin ve diğer bilim dallarının nasıl yaklaşabileceğine ilişkin olasılıkların bile düşünülmesini zorunlu kılmaktadır. Bu bildiri ile hukuki bakımdan deneme niteliğinde bir yaklaşımda bulunulmaya çalışılmaktadır. Çok daha başka açılardan görüş getirmek elbette olası ve gereklidir. Hayat hukukun önünde gittiğine göre somut düzenlemeler ve çözümler hiç şüphesiz ki YSA'nın hayata girmesinden sonra ortaya çıkacaktır.

Tam Metin

Bildirinin tamamını görüntülemek için aşağıdaki dosyayı indiriniz.
197-205.pdf
11MB
PDF
197-205 Yapay Sinir Ağları Konusunda Hukuki bir Yaklaşım
Copy link