Davetli Bildiri - Invited Paper
Yazar Dizini / Author Index
Application of Artificial Neural Networks to Pattern Recognition
I. Celasun, M. B. Gökgöz, M. K. Cılız, Y. İstefanopulos, Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye.

Abstract

In this paper, the recognition problem of fighter / bomber planes is investigated by using artificial neural networks as pattern recognition tools. The aim was to remove noise effects and to represent images in such forms that they are quite smaller in size and so that compatible with the neural network characteristics. There are lots of redundant information in images which should be discarded to increase the performance of neural networks. Five different models of aircrafts are used to train the artificial neural networks.

Özet

Bu makalede, avcı / bombardıman uçaklarının tanınma problemi, yapay sinir ağlarının örüntü tanıma aracı olarak kullanılmasıyla incelenmiştir. Amaç, gürültü etkilerini ortadan kaldırmak ve görüntüleri, boyut olarak oldukça küçük olacak ve böylece sinir ağı özellikleriyle uyumlu olacak şekilde sunmaktı. Sinir ağlarının performansını artırmak için görüntülerde atılması gereken çok fazla fazla bilgi vardır. Yapay sinir ağlarını eğitmek için beş farklı uçak modeli kullanılır.

Tam Metin

Bildirinin tamamını görüntülemek için aşağıdaki dosyayı indiriniz.
267-274.pdf
11MB
PDF
267-274 Application of Artificial Neural Networks to Pattern Recognition
Copy link