Davetli Bildiri - Invited Paper
Yazar Dizini / Author Index
Issues in Commonsense Set Theory
M. Pakkan, V. Akman, Bilkent Üniversitesi, Türkiye.

Abstract

This paper discusses commonsense set theory. First a brief review of classical set theory is given. Then the need for a commonsense set theory is questioned and the properties of a possible theory are examined. Finally, previous work in the area is presented.

Özet

Bu makale ortak küme teorisini tartışmaktadır. İlk olarak, klasik küme teorisinin kısa bir tekrarı verilmiştir. Daha sonra, ortak küme teorisine olan ihtiyaç sorgulanır ve olası bir teorinin özellikleri incelenir. Son olarak, bölgedeki önceki çalışmalar sunulmuştur.

Tam Metin

Bildirinin tamamını görüntülemek için aşağıdaki dosyayı indiriniz.
57-62.pdf
10MB
PDF
57-62 Issues in Commonsense Set Theory
Copy link