Davetli Bildiri - Invited Paper
Yazar Dizini / Author Index
Renkli Resim İşlemenin Teorik ve Pratik Özellikleri
D. T. Pham, Y. Samast, University of Wales, İngiltere.

Abstract

Colour is one of the most important properties of an object. Propefly used colour can be a powerful visual cue to improve the usefulness of an artificial vision system in object recognition tasks. However, the inappropriate use of colour can seriously reduce the performance of such a system. Although it is not possible to develop , a complete set of guidelines (or the effective use of colour in all artificial vision applications , some broad principles, based on the mechanisms of human colour perception and colour theories can be established. In this paper, the major colour theories and colour models (spaces) developed so far will be briefly described. Practical aspects of colour image processing will be discussed and some future research directions in the effective use of colour in artificial vision will be indicated.

Özet

Renk, nesnelerin tanınmasında çok önemli bir bilgidir. Rengin doğru kullanılması, bir yapay görme sisteminin gücünü ve verimini büyük miktarda artırmasına rağmen, yanlış kullanımı ise böyle bir sistemin verimini oldukça düşürebilir. Yapay görme uygulamalarında rengin etkili bir şekilde kullanılması için tamamlanmış bir kurallar seti geliştirmek mümkün olmamasına rağmen, insanın renk görme sistemi temel alınarak, elde bulunan renk teorileri yardımıyla geniş manada bazı temeller kurulabilir. Bu çalışmada, bugüne kadar geliştirilmiş renk teorileri ve renk modelleri (uzayları) kısaca tarif edilecektir. Renkli resim işleme ile ilgili bu teorik bilgilerin pratik özellikleri tartışılacak ve rengin, yapay görme ve resim işleme uygulamalarında etkili kullanımı için geleceğe ait bazı araştırma yönleri belirtilecektir.

Tam Metin

Bildirinin tamamını görüntülemek için aşağıdaki dosyayı indiriniz.
293-302.pdf
22MB
PDF
293-302 Renkli Resim İşlemenin Teorik ve Pratik Özellikleri
Copy link